2016-cı il,QS World University Rankings-in sıralamasında “Chemical engineering-Kimya mühəndisliyi” ixtisasında ən yaxşı universitetləri kəşf et.

1.Massachusetts Institute of Technology(MIT)-ABŞ

2.Stanford University-ABŞ

3.University of California,Berkeley-ABŞ

4.University of Cambridge-İngiltərə

5.National University of Singapore (NUS)-Sinqapur

6.California İnstitute of Technology(Caltech)-ABŞ

6.Delft University of Technology-Hollandiya

6.İmperial College London-İngiltərə

9.Kyoto University-Yaponiya

10.University of Oxford-İngiltərə

11.The University of Tokyo-Yaponiya

12.ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology-Isveçrə

13.University of Wisconsin-Madison-ABŞ

14.Princeton University-ABŞ

15.Tsinghua University-Çin

15.University of Minnesota-ABŞ

17.University of Texas at Austin-ABŞ

18.Nanyang Technological University,Singapore(NTU)-Sinqapur

19.KAİST-Korea Advanced İnstitue of Science & Technology-Koreya

20.Seoul National University-Koreya

Tam sıralama aşağıdakı keçiddə.

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/engineering-chemical#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=