• Avtomatika sistemləri prosessin sürətli, güvənli və minimum insan faktorundan kənar şəkildə idarə olunmasını təmin edən sistemlərdir.
 • Avtomatika sistemləri PLC və ya DCS sistemi şəklində dizayn edilir.
 • PLC-Programmable Logic Controller
 • DCS – Distributed Controller System

PLC SİSTEMLƏRİ

 • Plc sistemləri nisbətən kiçik istehsalat sahələrində və yaxud istehsal avadanlıqlarının kontrol edilməsində istifadə edilir.11122DCS SİSTEMLƏRİ
  • DCS sistemləri nisbətən böyük, kompleks və genişləyəbilən sahələrdə istifadə olunur.133
  • DCS sisteminin ana cihazları S7-400 PLC-lərdir.
  • Bu PLC-lərin CPU(Central Processing Unit)-ları 32MB RAM ilə ən yüksək performansa sahib CPU-lardır.144
   • S7 400 Rackının ilk kartı “Power Supply module” kartıdır.
   • Power Supply modulu 220 V AC-ni 5V və 24V gərginliyə çevirərək CPU və digər kartları qidalandırır.
   • CPU-dan sonra isə dizayna görə digər kartlar yerləşdirilir.
   • CP443-1 və ya Ethernet Network kartı Ethernet texnologiyası üzərindən S5,S7 server və ya PROFİNET proqlama cihazları kommunikasiyasını təmin edir.
   • CP443-5 kartı isə profibus şəbəkəsini bölmək, qruplamaq və ya artırmaq üçün istifadə olunur.
   • Həmçinin CPU-ların DP interfeysi sadəcə Master-Slave konfiqurasiyasına icazə verirsə CP443-lər masterlər arası SEND/RECEİVE bloklarının istifadəsinə də icazə verir.