Asinxron mühərriklər özlüyündə sadə konfiqurasiyaya malik olurlar.Asinxron mühərriklərin işədüşmə cərəyanını azaltmaq məqsədilə aşağıdakı üsullardan istifadə olunur.

  • Dol (Birbaşa qoşulma)
  • Star-Delta(Ulduz- Üçbucaq)
  • SoftStarter(Yumşaq qoşulma)
  • VFD(Tezliyin tenzimlenmesile)0

DOL (Birbaşa qoşulma)

01

Birbaşa qoşulma zamani şəbəkinin gücü mühərrikin gücündən cox olmadı. Əks halda şəbəkədə gərginlik düşküsü  yarana bilər.Bu da işlədicilərə təsir göstərər.

Star-Delta (Ulduz  üçbucaq  qoşulma)

  • Ulduz bağlantısı zamanı cərəyan xətt cərəryanına bərabər olduğundan İşə buraxma cərəyanı 5-7dəfə normaldan artıq olur .
  • Üçbucaq birləşmə zamanı isə İşə buraxma cərəyanı 11-13 dəfə normaldan artıq olur

02SoftStart (Yumuşaq qoşulma)

SoftStarter mühərrikin işə düşməsi zamani işə düşmə  cərəyanını azalatmaq üçün şəbəkə gerginliyini   30% dən 100 % qədər idarə edə bilir. Hər fazada 2 ədəd qarşı-qarşıya qoyulmuş tiristor yerləşir.Tiristorların girişlərinə impulslar  verilərək gərginlik tənzimlənir və nəticədə işə  düşmə cərəyanını eyni zamanda işə düşmə momenti tənzimləyir.

  • 0304

VFD (Tezliyin tənzimlənməsi)

İnvertorlar sənayedə geniş tətbiq olunmaqdadı. Asinxron  mühəriklərin fırlanma tezliyini tənzimləmək üçün tristor tezlik çeviricilərindən istifadə olunur.Bu zaman maqnit seli sabit olur və   U/f=const  olur .0506

Mənbə: İbrahim Məmmədli (ADNSU magistr 1)