Profibus

 • Profibus bir neçə PLC istehsalçısı tərəfindən yaradılan və standard olaraq qəbul edilən bir kommunikasiya sistemidir.
 • Fərqli sistemleri olmasına baxmayaraq ən çox istifadə olunanı Profibus DP (Dezentrale Peripherie)-Mərkəzi olmayan kommunikasiya vahididir və Profibus PA (Process Automation)-dır.

Profibus DP

 • Ən çox istifadə olunan kommunikasiya sistemidir.
 • Sürətinə və ucuz bağlantı maliyətinə görə seçilir.
 • Həm mərkəzi paylanmış sistemlərlə həm də smart sahə cihazları ilə bağlantını təmin edir.
 • Hər bir bus bölümünə 32 cihaz bağlanabilər.
 • RS485 və fiberoptik infrastrukturundan istifadə edir.

  Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.

Profibus PA

 • Prosess avtomatlaşdırılmasında istifadə olunur.
 • PA kabeli üzərindən həm də cihazların enerji bəsləməsi təmin edilir.

  Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.

Fiberoptik

 • Metal kabellərə görə daha az itkiyə sahib olması və elektromaqnetik sahədən təsirlənməməsinə görə daha çox istifadə olunur.
 • İçindəki plastik və ya şüşə fiberlər işıq dalğalarını yönləndirir.
 • Fiber tipinə görə 2 növü var
 • SM( Single Mode)-Uzun məsafələr daha az itki
 • MM( Multi Mode)-200m məsafə daha çox itki
 • Mərkəz- işığın hərəkət etdiyi incə şüşə təbəqə
 • Şüşə örtük- Mərkəzin ətrafını əhatə edən və mərkəzdən əks olunan işığı geri qaytaran hissə
 • Örtük –Fiziki təsirlərə və nəmə qarşı qoruma
 • Lazerdən çıxan işıq 1 və 2 şəklində yayılır və qıvrım nöqtələrində daha çox qırılma yansıma itkiyə səbəb olur.

  Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.

OLM

 • s7Optical Link Module –elektrik Profibus İnterfeysinin (RS-485) Optik Profibus interfeysinə çevrilməsini təmin edir.
 • Tiplərinə görə elektrik və optik portlarının sayı dəyişməkdədir G22 və G12 və hər biri transmitter və receiver cütündən ibarətdir.
 • Həmçinin redundant bus strukturunda ring star tipli bağlantıların qurulmasını təmin edir.

s8Repeater

s9Siqnal kabellərində zəyifləyən siqnalın gücləndirilməsi üçün istifadə edilir,çünki siqnal uzaq məsafəyə göndərilən zaman onda müəyyən təhriflər baş verir ki, bunlar

ET-200M

Əsasən sahədə  yerləşdirilir və ana PLC-dən gələn informasiyanı qurğunun başa düşəcəyi tərzə çevirir.ET-200M-lər çoxaldıla biləndirlər,belə ki onların arxasındakı “ray” vasitəsilə istənilən qədər analoq və diqital giriş və çıxış kartları artırmaq olar .s10

                            Mənbə: Rövşən Quliyev (NORM cement plant electric&automation engineer)