Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Müəllif

Afət Bayramova

ADNSU, Kimya mühəndisliyi, SABAH 319.3S

Bioenerji haqqında məlumat


Biokütlələr çoх qədim enerji mənbələrinə aiddirlər. Hələ qədim zamanlarda insanlar biokütlələri, məsələn, meşədəki ağacları, kolları, müхtəlif canlı orqanizmlərin tullantılarını və qalıqlarını yandıraraq istilik enerjisi alırdılar. Bu adətən, təkmil olmayan sobalarda və ya  elə onlarsız, az səmərə verməklə həyata keçirilirdi. Zaman... Continue Reading →

Poladdan 5 dəfə yüngül, 10 dəfə möhkəm


Nanokarbon lifləri Nanokarbon lifləri qrafit və almaz kimi karbon atomlarından  təşkil olunmuş mikroskopik ölçüdəki liflərdir. Liflərin qalınlığı 5-6 mikron olub, insan saçından 15  dəfə  nazikdir. Bu nanoboruları epoksit qətranı ilə bərkidib çox möhkəm kompozisiya materialı almaq mümkündür. Belə materiallar müxtəlif... Continue Reading →

Şist qazı – “Shale gas”


Şist qazı nədir? Şist qazı şist süxurlarının formalaşması nəticəsində meydana çıxan təbii qazdır.Şistlər neft və təbii qazla zəngin olan xırdadənəli çökmə süxurlardır. Son onillikdə, xüsusilə, Amerikada horizontal qazma üsulu “hydraulic fracturing”-  hidroparçalanma üsulu ilə kombinə edilmiş və bunun nəticəsində də... Continue Reading →

Dəniz platformaları-Offshore Platforms


Dəniz platformaları  okeanın dərinliklərindən neft və qazı çıxarmaq, eləcə də quyuların qazılması üçün lazımi resurslarla təmin olunmuş nəhəng strukturlardır.  Platformalar xam neft və qazı emal prosesinə göndərilənə qədər onlar üçün anbar rolunu oynayır, bir çox hallarda isə işçi qüvvəsinin yerləşməsi... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: