QEYD:Bir çox ədəbiyyatlar müxtəlif praktiki bilgilər və araşdırmalar  əsasında tələblərə uygun,və mənimsənilməsi asan şəkildə yazılmışdır. Mərkəzdənqaçma nasosu və onun iş prinsipi Mərkəzdənqaçma nasosu ən geniş yayılmış nasos növüdür. Bu nasoslar həm soyuq, həm də isti halda olan suların, özlülüyü yüksək olan... Continue Reading →