Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Müəllif

Govhar Mammadova

ASOIU, Chemical Engineering, SABAH 319.3S

TNT


   Trinitrotoluol (tol, trotil,TNT, C6H2(NO2)3CH3  ) — geniş istifadə olunan partlayıcı maddədir.Rəngsiz,saxlandıqda saralan kristaldır (texniki trotil açıq-sarı kristaldır). Trotil kimyəvi davamlıdır, partlayıcı xüsusiyyəti qalmaqla parçalanmadan uzun müddət saxlanıla bilər. Əsaslarla təsir etdikdə kəskin boyanmış kompleks,qələvilərlə təsir etdikdə isə asan partlayan qeyri-sabit metal törəmələri-... Continue Reading →

Alternativ enerji mənbələri


  Son dövrlərdə dünya ölkələri özlərinin yanacaq – energetik balansına yeni enerji mənbələrinin cəlb edilməsinə çalışırlar. Bu yarışda külək, günəş, dalğa, qabarma – çəkilmə, kiçik çayların hidroloji enerjisi kimi qeyri-ənənəvi enerji mənbələri xüsusi yer tutur. Bu tip alternativ (bərpa olunan)... Continue Reading →

Neft-Kimya sənayesində istifadə edilən antimikrob birləşmələr


Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqi texniki sahədə, o cümlədən avtomobil istehsalı və istismarı sahəsində ciddi yeniliklərlə müşahidə edilir. Bu yeniliklərə uyğun olaraq müvafiq sahədə istifadə edilən antimikrob birləşmələr - aşqarlar da müasir texniki tələblərə cavab verməlidir.Müasir dövrdə avtomobil sənayesində istifadə edilən benzin və... Continue Reading →

Şüşə – Glass


Şüşə, 1500°C-yə qədər qızdırılmış qum, əhəngdaşı və sodanın birləşməsindən ibarət olan maddədir.Qarışıq soyuyan kimi qatılaşır və nəhayət bərk maddəyə çevrilir.Onun tərkibi 80% kvars qumu, qalanı isə soda və əhəngdən ibarətdir. Əhəng qatqısı şüşəyə parıltı və kimyəvi təsirlərə qarşı dözümlülük verir.... Continue Reading →

Oil sands-Neft qumları


   Oil sands (Neft qumları) qum, su, gil, və bitum qarışığıdır.Onlar bir neçə ərazidə, o cümlədən, Venesuella, ABŞ, Rusiya və Kanada da tapılmışdır. "Oil sands" qum, su, gil və bitum qarışığıdır.Bitum mayeləşmədən və qızmadan axmayan və yaxud nəql olunmayan çox... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: