Təhlükəsizliyi mühafizə edən şəxsin(təhlükəsizlik mühafizəçisi)* vəzifələri nələrdir? T.m.e.ş. in vəzifəsi sağlamlıq və ətraf mühitin təhlükəsizliyini idarəedici və nəzarətçi olaraq təmin etməkdir.T.M. nəzarət və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gördüyü bütün tədbirlər qəbul olunmuş normativlər əsasında formalaşır,işlərlə bağlı riskləri müəyyənləşdirilərkən rəhbərlərə... Continue Reading →