Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Kateqoriya

Elektroenergetika

Hansı Lampa daha parlaq yanar?


Fərz edək ki, gücləri 40 W , gərginliyi 120 V və 100 W , 120 V olan 2 lampanı ardıcıl qoşmuşuq. Bu zaman hansı lampa daha parlaq yanar? Digər halda bu lampaları parallel qoşsaq hansı lampa daha parlaq yanar? Hər... Continue Reading →

Transformatorun şəbəkəyə qoşulması


Transformator montajdan sonra ilk dəfə şəbəkəyə qoşulursa,onda tələb olunan bütün sınaq və xarici baxış tam həcmdə icra olunmalıdır. Bütün mühafizə sisteminin işlək vəziyyətdə olmasına əmin olunmalıdır. (qaz, maksimal cərəyan, diferensial və s.) Qaz rellesinin kontaktı ilk qoşulmada transformatprun şəbəkədən açılmasına... Continue Reading →

Radar səviyyə sensorları


Radar səviyyə vericiləri kontaktsız və fasiləsiz ölçmə tələb edən mürəkkəb şəraitlərdə tətbiq edilmək üçün dizayn edilmişdir. Radar səviyyə vericiləri sürətli səviyyə dəyişmələri müşahidə edilən dinamik proseslər üçün idealdır. İntelektual Radar səviyyəölçənlərin iş prinsipi neft və neft məhsulları saxlanan çənlərin üst... Continue Reading →

Mühərrik nədir?


Elektrik mühərrikləri - elektromexaniki çevrici olub elektrik enerjini mexaniki enerjiyə çevirirlər. Elektrik mühərriklərində (EM) valda oturdulmuş dolaqlarda maqnit sahəsinin yaratdığı qüvvə nəticəsində hərəkət yaranır və beləliklə val fırlanır. Buna görə də, elektrik mühərrikləri həm də generatorun əksi tərəfi kimi qəbul edilir. EM-lərdə çox vaxt fırlanma,... Continue Reading →

PLC kommunikasiya vasitələri


Profibus Profibus bir neçə PLC istehsalçısı tərəfindən yaradılan və standard olaraq qəbul edilən bir kommunikasiya sistemidir. Fərqli sistemleri olmasına baxmayaraq ən çox istifadə olunanı Profibus DP (Dezentrale Peripherie)-Mərkəzi olmayan kommunikasiya vahididir və Profibus PA (Process Automation)-dır. Profibus DP Ən çox... Continue Reading →

Radiasiya pirometrləri


Qızmar cismin temperaturuna görə onun müxtəlif dalğa uzunluqlarına malik elektromaqnit dalğalar təsəvvüründə olan istilik şüalanmasının parametrlərinin dəyişməsi əsasında mühakimə yürütmək olar. Cismin temperaturu nə qədər yüksək olarsa o bir o qədər artıq enerji şüalandırır. İstilik şüaları bütün fiziki qızmar cisimlər... Continue Reading →

Asinxron mühərriklərin qoşulma üsulları


      Asinxron mühərriklər özlüyündə sadə konfiqurasiyaya malik olurlar.Asinxron mühərriklərin işədüşmə cərəyanını azaltmaq məqsədilə aşağıdakı üsullardan istifadə olunur. Dol (Birbaşa qoşulma) Star-Delta(Ulduz- Üçbucaq) SoftStarter(Yumşaq qoşulma) VFD(Tezliyin tenzimlenmesile) DOL (Birbaşa qoşulma) Birbaşa qoşulma zamani şəbəkinin gücü mühərrikin gücündən cox olmadı.... Continue Reading →

Silikogel nədir?


Silikogel (Silica Gel) genişlənmə çəni olan təbii və ya məcburi yağ soyutmalı güc transformatorlarında hava quruducusunun əsas elementidir. Hava qurudusu içərisinə silikogel doldurumuş, aşağı hissəsində yağ klapanı olan  silindir şəkilli qurğudur. Genişlənmə çənli transformatorlarda tempraturdan asılı olaraq yağ genişlənməyə və... Continue Reading →

Avtomatika Sisteminin Quruluşu


Avtomatika sistemləri prosessin sürətli, güvənli və minimum insan faktorundan kənar şəkildə idarə olunmasını təmin edən sistemlərdir. Avtomatika sistemləri PLC və ya DCS sistemi şəklində dizayn edilir. PLC-Programmable Logic Controller DCS – Distributed Controller System PLC SİSTEMLƏRİ Plc sistemləri nisbətən kiçik... Continue Reading →

WordPress.com-da pulsuz sayt və ya bloq yarat.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: