Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Kateqoriya

Neft, qaz

Neft haqqında esse


Son ikiyüzillikdə bütün dünya işlərinə sanki sehrli bir şəkildə yön verən bir “nemətə” çevrilib neft. Neftin yeni dünya üçün qurulan və elmin hər bir sahəsinə nüfuz edən sənayə effektində ən vacib bir element kimi çıxış eləməsi onun hələ günümüzdə belə... Continue Reading →

Neft-Kimya sənayesində istifadə edilən antimikrob birləşmələr


Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqi texniki sahədə, o cümlədən avtomobil istehsalı və istismarı sahəsində ciddi yeniliklərlə müşahidə edilir. Bu yeniliklərə uyğun olaraq müvafiq sahədə istifadə edilən antimikrob birləşmələr - aşqarlar da müasir texniki tələblərə cavab verməlidir.Müasir dövrdə avtomobil sənayesində istifadə edilən benzin və... Continue Reading →

Şist qazı – “Shale gas”


Şist qazı nədir? Şist qazı şist süxurlarının formalaşması nəticəsində meydana çıxan təbii qazdır.Şistlər neft və təbii qazla zəngin olan xırdadənəli çökmə süxurlardır. Son onillikdə, xüsusilə, Amerikada horizontal qazma üsulu “hydraulic fracturing”-  hidroparçalanma üsulu ilə kombinə edilmiş və bunun nəticəsində də... Continue Reading →

Oil sands-Neft qumları


   Oil sands (Neft qumları) qum, su, gil, və bitum qarışığıdır.Onlar bir neçə ərazidə, o cümlədən, Venesuella, ABŞ, Rusiya və Kanada da tapılmışdır. "Oil sands" qum, su, gil və bitum qarışığıdır.Bitum mayeləşmədən və qızmadan axmayan və yaxud nəql olunmayan çox... Continue Reading →

Dəniz platformaları-Offshore Platforms


Dəniz platformaları  okeanın dərinliklərindən neft və qazı çıxarmaq, eləcə də quyuların qazılması üçün lazımi resurslarla təmin olunmuş nəhəng strukturlardır.  Platformalar xam neft və qazı emal prosesinə göndərilənə qədər onlar üçün anbar rolunu oynayır, bir çox hallarda isə işçi qüvvəsinin yerləşməsi... Continue Reading →

“Fossil” yanacaqları: Kömür, neft və qaz-1


ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkələrdə, enerjinin əksər hissəsi "Fossil" yanacaqlarından alınır. Biz, ən başlıca olaraq, kömür, neft və təbii qazdan danışırıq. Gəlin, ilk olaraq, kömürdən başlayaq. Kömür nisbətən enerji sıxlıqlıdır. Dünyanın əksər yerlərində boldur. Onu çıxarmaq üçün aşağı maliyyə lazımdır, demək olar,... Continue Reading →

Resursların israfı: təbii qazın yandırılması


Bütün insanların enerjiyə ehtiyacı var, lakin hər il milyardlarla dollarlıq təbii qaz israf olunur. Təbii qaz bütün dünya üzrə olan neft platformalarında, emal zavodlarında və kimya zavodlarında yandırılır. Yanma lazım olmayan və ya neft və qaz qurğularında təzyiqin azaldılması üçün... Continue Reading →

Upstream yoxsa downstream?


Neft və qaz sənayesi 3 sektordan ibarətdir: 1.Upstream sector 2.Midstream sector 3.Downstream sector Əksər hallarda midstream'i downstream'ə aid edirlər. Upstream sektoru xam neft və qaz axtarışı və istehsalı işlərini özündə cəmləyir. Bəs neft şirkətləri neft və qazı necə tapırlar? İlk... Continue Reading →

Maye qaz-LNG


Liquefied natural gas(LNG)(mayeləşdirilmiş təbii qaz) -162 ͦC -yə qədər soyudulmuş təbii qazdır.Bu temperaturda o mayeyə çevrilir və həcmi 600 dəfə azalır.Maye halda qazı daşımaq və saxlamaq daha asandır.Borular LNG-ni daşımaq üçün istifadə edilir,lakin boru tikmək iqtisadi cəhətdən sərf etməzsə,LNG insulated(izolə... Continue Reading →

WordPress.com-da pulsuz sayt və ya bloq yarat.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: