Son ikiyüzillikdə bütün dünya işlərinə sanki sehrli bir şəkildə yön verən bir “nemətə” çevrilib neft. Neftin yeni dünya üçün qurulan və elmin hər bir sahəsinə nüfuz edən sənayə effektində ən vacib bir element kimi çıxış eləməsi onun hələ günümüzdə belə... Continue Reading →