Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Kateqoriya

Polimer

Ekstuzer üsulu ilə plastik kütlə emalı


Qeyd: Türkiyə və Avropa təhsil sisteminin ədəbiyyatları və bir çox praktiki bilgilər və araşdırmalar  əsasında tələblərə uygun,və mənimsənilməsi asan şəkildə, fərqli və yeni yanaşılma əsasında yazılmışdır.      Plastik kütlələr,Ekustruziya,təzyiq altında tökmə,və presləmə üsulu ilə emal olunurlar. Müxtəlif en kəsiyə malik,istənilən... Continue Reading →

Plastik kütlələr


Qeyd: Türkiyə və Avropa təhsil sisteminin ədəbiyyatları və bir çox praktiki bilgilər və araşdırmalar  əsasında tələblərə uygun,və mənimsənilməsi asan şəkildə, fərqli və yeni yanaşılma əsasında yazılmışdır. Polimer sözü yunanca poli-çox,meros-parça deməkdir.Yəni çoxlu sayda manomerlərdən əmlə gəlmiş molekullara malikdir. Polimerlərin yeni... Continue Reading →

Poladdan 5 dəfə yüngül, 10 dəfə möhkəm


Nanokarbon lifləri Nanokarbon lifləri qrafit və almaz kimi karbon atomlarından  təşkil olunmuş mikroskopik ölçüdəki liflərdir. Liflərin qalınlığı 5-6 mikron olub, insan saçından 15  dəfə  nazikdir. Bu nanoboruları epoksit qətranı ilə bərkidib çox möhkəm kompozisiya materialı almaq mümkündür. Belə materiallar müxtəlif... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: