Şüşə, 1500°C-yə qədər qızdırılmış qum, əhəngdaşı və sodanın birləşməsindən ibarət olan maddədir.Qarışıq soyuyan kimi qatılaşır və nəhayət bərk maddəyə çevrilir.Onun tərkibi 80% kvars qumu, qalanı isə soda və əhəngdən ibarətdir. Əhəng qatqısı şüşəyə parıltı və kimyəvi təsirlərə qarşı dözümlülük verir.... Continue Reading →