Axtar

ADNSU tələbələrinin bloqu

Mühəndislik mövzusundakı yazılarınızı öz müəllifliyinizlə dərc edin

Porşenli(silindirli) nasoslar və onların iş prinsipi.


Qeyd:Bu mövzu Mexanika və Mədən fakultəsinin tələbələri və nasoslarla maraqlanan şəxslər üçün daha önəmlidir. -Porşenli(silindirli) nasoslar həcmi hidravliki maşınlar qrupuna aid olub mayenin sıxışdırılmasına yəni,silindir daxilində mayenin porşen vasitəsilə sıxılmasına əsaslanır(Çarxqolu-sürgüqolu mexanizminə) Quruluşunun sadə olmağı və az verimlərdə yüksək təzyiq... Continue Reading →

Bioenerji haqqında məlumat


Biokütlələr çoх qədim enerji mənbələrinə aiddirlər. Hələ qədim zamanlarda insanlar biokütlələri, məsələn, meşədəki ağacları, kolları, müхtəlif canlı orqanizmlərin tullantılarını və qalıqlarını yandıraraq istilik enerjisi alırdılar. Bu adətən, təkmil olmayan sobalarda və ya  elə onlarsız, az səmərə verməklə həyata keçirilirdi. Zaman... Continue Reading →

Neft haqqında esse


Son ikiyüzillikdə bütün dünya işlərinə sanki sehrli bir şəkildə yön verən bir “nemətə” çevrilib neft. Neftin yeni dünya üçün qurulan və elmin hər bir sahəsinə nüfuz edən sənayə effektində ən vacib bir element kimi çıxış eləməsi onun hələ günümüzdə belə... Continue Reading →

Web Əsaslı sistemlər və oyunlar. Web Proqramlaşdırmaya necə başlamalı?


  Hal-hazırda Dünyada təxminən 1 milyard veb sayt mövcuddur və saytların sayı günü-gündən artmaqdadır.Saytlar müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. Məsələn, bəzi şirkətlər özlərini tanıtmaq üçün öz şəxsi saytlarını yaradırlar, bir çoxları öz yazılarını, fikirlərini paylaşmaq üçün sayt yaradır (məsələn bloqlar), bəziləri... Continue Reading →

Mərkəzdənqaçma nasosu və onun iş prinsipi


QEYD:Bir çox ədəbiyyatlar müxtəlif praktiki bilgilər və araşdırmalar  əsasında tələblərə uygun,və mənimsənilməsi asan şəkildə yazılmışdır. Mərkəzdənqaçma nasosu və onun iş prinsipi Mərkəzdənqaçma nasosu ən geniş yayılmış nasos növüdür. Bu nasoslar həm soyuq, həm də isti halda olan suların, özlülüyü yüksək olan... Continue Reading →

C++ proqramlaşdırma dili(yeni başlayanlar üçün)


C++

Transformatorun şəbəkəyə qoşulması


Transformator montajdan sonra ilk dəfə şəbəkəyə qoşulursa,onda tələb olunan bütün sınaq və xarici baxış tam həcmdə icra olunmalıdır. Bütün mühafizə sisteminin işlək vəziyyətdə olmasına əmin olunmalıdır. (qaz, maksimal cərəyan, diferensial və s.) Qaz rellesinin kontaktı ilk qoşulmada transformatprun şəbəkədən açılmasına... Continue Reading →

SƏTƏMM olmaq… (I hissə)


  Təhlükəsizliyi mühafizə edən şəxsin(təhlükəsizlik mühafizəçisi)* vəzifələri nələrdir? T.m.e.ş. in vəzifəsi sağlamlıq və ətraf mühitin təhlükəsizliyini idarəedici və nəzarətçi olaraq təmin etməkdir.T.M. nəzarət və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gördüyü bütün tədbirlər qəbul olunmuş normativlər əsasında formalaşır,işlərlə bağlı riskləri müəyyənləşdirilərkən rəhbərlərə... Continue Reading →

Atom Enerjisi


-Uran 1989-cu ilde alman kimyaçısı Martin Klaprot terefinden ixtira edilmiş ve Uran planetinin adına uyğun olaraq adlandırılmışdır. -Atom radiasiya elmi,nüve parçalanması 1895-45-ci illerde daha da tekmilleşdirilmişdir. -1939-45-ci iller erzinde bir çox elmi tereqqi atom bombasını tekmilleşdirilmesi üzerinde cemlenmiş idi. -1945-ci... Continue Reading →

WordPress.com Bloqu.

Yuxarı ↑

%d bloqqer bunu bəyənir: